DOLAR: 3.65 TL
EURO: 4.30 TL

"Mevlüt KAYA" Tarafından Eklenen Konular

6 gün önce

19 Nisan 1938’de Kırşehir’de büyük bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi, Yozgat, Ankara, Çorum ve Kayseri’de birinci dereceden 226, ikinci dereceden ise 1550 kilometre karelik bir alanda hissedildi. Depremin etki sahası toplamda 1776 kilometre kareydi. Sarsıntıdan sonra oluşan çukurlardan kızgın dumanlar yükseliyordu. Yüzden fazla vatandaş ölmüştü (Sevilay Özer, “1938 Yılı Kırşehir Depremi”, OMAD, c.3, sy. 5/2016,s. 99-100, 104). Kırşehir’de zarar büyüktü....

1 hafta önce

Yunan donanması, Sakarya’da aldığı yenilginin etkisiyle Karadeniz kıyılarındaki etkinliğini arttırmış ve öfkeli birtakım faaliyetler yürütmeye başlamıştı. Yunanlılar, Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde iki ayrı grup halinde dolaşıyorlardı. Deniz açıklarında gezerek, ansızın bir hamleyle kıyılara yaklaşıp, Türk gemilerini yakalamaya çalışıyorlardı. Rüsumat 4 No. Gemisi, bu ablukaya düşmeden Samsun’a ulaşmak için yola çıkmıştı. Gemi, kıyı yakınlarını takip etmek zorunda kalmıştı. Uğradığı her...

2 hafta önce

Giresunluların teşkil ettiği 42. ve 47. Gönüllü Alaylar’a, Eynesil’den de pek çok yetişkin ve hatta çocuk yaştakiler katılmışlardı. Eynesilli Tevfik (Gül) Efendi de Eynesil’den çıkarak çocuk yaşta Topal Osman Ağa’nın başında bulunduğu 47. Gönüllü Alay’a katılmıştır. Emperyalizmin Türk topraklarını sardığı bu dönemde yöre gençlerinin Gönüllü Alaylar’a hiç düşünmeden canlarını ortaya koyarak nasıl katıldıkları, Şener’in Giresun derlemelerinden de açıkça anlaşılmaktadır: “Aba, zıpka, başlık/Beş...

3 hafta önce

Rus işgalinin bitmesiyle, muhacirler Bulancak’a dek giderek yerleştikleri köylerden, memleketleri Eynesil ve Görele’ye geri dönmeye başladılar. Az bir kısmı geri dönmemişti. Dönmeyenlerden kimisi, gittiği yerde yeni bir düzen kurmuş, kimisi de göç yollarında hastalanarak ölmüştü. Eynesil ve Görele işgal sürecinde son derece verimsizleşmişti. Tarla ve bahçeler atıl kalmıştı. Muhacirlerin terk ettikleri meskenler yıkılmış veya bir şekilde el değiştirmişti. Memleketlerine döndüklerinde...

1 ay önce

Savaş haliydi... Asker kaçakları da çoktu ve bunlardan bazıları, ellerinde ordudan gasp ettikleri tüfeklerle gezip, eşkıyalık yapıyorlardı. Ancak her muhacir aynı değildi. Ölmemek için başkasının malından izinsiz yiyen ve ardından üzülenler, günahını sorgulayanlar da vardı, istemli olarak eşkıyalık yapanlar da… Devletin kontrol mekanizması zayıflamıştı. Suç işleyenler tespit edilip cezalandırılamıyordu. Bu nedenle, isteyen istediği suçu işleyebiliyordu… Ruslar yörede ilerlerken bir yandan da...

1 ay önce

Eynesil-Görele halkı, 28 Temmuz 1916’da Tirebolu istikametine doğru hareket etti. Aynı gün, Rus torpidoları Tirebolu’ya bombardıman yapmışlardı. Karaburun’dan Tirebolu’ya gelinceye dek yol kıyılarında ölüler, yaralılar, hastalar ve terk edilmiş çocuklar vardı. Tirebolu’ya ulaştıklarında en büyük sorunlardan biri de Harşit deresini geçebilmekti. Harşit deresinde köprü olmadığından ancak “kelek” denilen sallarla geçilebiliyordu. Muhacirler, derenin karşı yakasına geçebilmek için yağmurda aç, susuz ve...

1 ay önce

Rus işgal güçleri, denizden ve karadan büyük bir baskı oluşturarak Eynesil’den Çavuşlu’ya ulaşmıştı. Burada hunharca girişimlerde bulunarak, yakma, yıkma ve işkence-katliam gibi eylemlerde bulundular. Çavuşlu’yu ateşe vermişlerdi. Çavuşlu’nun Ruslarca yakılması hadisesi Mustafa Arslan’ın 1973’te yayınladığı “Görele” adlı eserinde şöyle yer almıştır: “Şeker bayramının birinci günü Çavuşlu’ya giren düşman, gece kasabayı bir uçtan öbür uca tutuşturdu. İki yıldır depolara dolup satılamayan fındıklar...

1 ay önce

Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yılının bitiminde, Rus ordusu tarafından batırılan ve tahrip edilen kayıkların bir kısmı onarılarak Görele limanına getirildi. Erzak taşıyan bu kayıkların birçoğu Görele-Eynesil kayıkçılarına aitti. O kayıkçılar şunlardı: Eynesilli Mustafa Beyoğlu Ali, Eynesilli Mahmut oğlu Mustafa, Aralıklı Seyyid oğlu Mustafa, Eleğülü Ermenek Efendi, Eleğülü Tavacızade Hüseyin Efendi, Eynesilli Dedeoğlu İsmail, Eynesilli Kakatoğlu Ali, Göreleli Haytaoğlu Mustafa ve...

2 ay önce

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist Batılı devletlerin planlarıyla sürüyordu. Türk ordusu savunmasını en üst düzeye çekmek zorundaydı. Rize, Trabzon ve Giresun’da seyyar jandarma birlikleri kuruldu. Başlarında emekli Topçu Rıza Bey bulunduğundan, “Rıza Bey Müfrezesi” de denirdi. Karadeniz Müdafaa Teşkilatı dâhilinde, Amasya, Tokat, Samsun seyyar jandarma taburlarının yanı sıra, Görele’de kurulan bir müstahfız taburu da bulunuyordu. Görele’deki bu tabur, kırk yaş üstü...

2 ay önce

Giresun yöresi, Osmanlıların 1461’de Trabzon Rum Devleti’ni kuşatarak kendine bağlamasından daha önce Türk yurdu haline gelmiştir. Bu yıllar, Osmanlı’nın doğuda ve batıda sınırlarının genişlediği yıllardır. Trabzon’un fethinin gerçekleştirildiği sıralarda, Osmanlı ordusu Atina Dukalığı’nın ve Mora’nın tamamına yakınını ele geçirmiş, Ege’nin her iki yanındaki kara parçalarında Osmanlı Devleti’ni egemen kılmıştı. Doğu-batı istikametinde giderek büyüyen Osmanlı Devleti, batı merkezli olarak Hıristiyan toplumunun...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık