DOLAR: 4.47 TL
EURO: 5.28 TL

"Mevlüt KAYA" Tarafından Eklenen Konular

5 gün önce

Modern dünyanın popüler anlayışında insanın iriliği, eski zamanlardaki albenisine sahip değildir. İhtiyaçlar değişmiş, tarlalarda insan gücüne olan ihtiyaç büyük oranda ortadan kalkmış, yayla göçlerinin çoğu turizme dönüşmüş, hayvancılık son derece azalmıştır. Sonuçta; çok çocuklu ailelerin işgücüne olan ihtiyacı ortadan kalkmış, yayla ve köy yaşantısında fiziki güç gerektirecek nitelikte işler yapılmaz olmuştur. Geçmiş dönemlerde, gelinlerin iri yapılı olmasını isteyen kaynanalar, köy...

1 hafta önce

Yaylak-kışlak yaşam tarzını benimsemiş olan yarı göçebe Türklerde “hobi” yoktur. Kadınların ve erkeklerin yapacağı işler, kısım kısım bellidir. Günün büyük bir bölümü aile fertleriyle, hayvanlarla, gündelik işlerle ilgilenerek geçirilir. Kalan zaman da köklü bir Türk geleneği olan komşu, akraba ziyaretleri ve sohbetlere harcanır. Ancak şu da bir gerçektir ki, yöre halkı köyde ve yaylada, kendine sürekli yapacak bir iş bulur,...

2 hafta önce

Eynesil’de yaylacılık faaliyetleri, çoğunlukla turizme dönük olarak yürütülmektedir. Yaylalarının başında, “C statüsünde Milli Park” ilan edilmiş olan Sisdağı, Gâvurdağı, Çayırovası, Ahılbaba, Aksu, Apsaha, Karagöl, Büyük Barak, Küçük Barak, Dikme, Kazıkbeli, Karaovacık yaylaları gelmektedir. Sisdağı’nda onlarca oba bulunmaktadır. Yaylaların en yükseği, Görele sınırları içinde kalan Sisdağı’dır. Rakımı 2182’dir. Sahile uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir. Sisdağı’na dair eski adlandırmalardan biri de Alimeydanı’dır. Sisadağı’nın...

3 hafta önce

Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügati’t-Türk’te şenlik ve eğlence ile doğrudan ilgili sözcükler ve karşılıkları şunlardır: Badram/bayram: Halkın hep birlikte yaşadığı sevinç ve eğlence hali. Toprak çiçeklerle bezendiği zaman bardam yer: latif toprak denir… Oğuzlar “şenlik, şölen günü”ne bayram der; çünkü bu gün sevinç ve eğlence günüdür. Kestem: Aniden gelen misafirlere verilen ziyafet. Sörçük/sörçek: Akşam toplantısı. Sugdıç: Kışın dostlar arasında sıra...

1 ay önce

Dinî, millî ve iktisadi bayramlar, belirli günlerde halkın katılımıyla yapılan ortak kutlamalardır. Çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar ise bireylerin katılımıyla gerçekleşen sistemli ve kurallı eğlencelerdir. Ancak otçu göçü tam anlamıyla şenlik, eğlence ve kaynaktır. Komşu köyler arasında kaynaşmanın sağlandığı, halkın her kesimine hitap eden, yaşam tarzıyla iç içe olan ve ekonomik koşullardan doğmuş şenliklerdir. Yaşanan iktisadi süreç, eğlenceye dönüştürülmüştür ki,...

1 ay önce

Hüseyin Avni’nin bildirdiğine göre, Osmanlı hâkimiyetinin son yıllarına dek Giresun yöresi halkı her yıl şubat ayı sonlarında yaylalara çıkmaya başlardı. Genellikle köylerde çalışacak güce sahip olmayan çocuklar ve yaşlılar, hayvanlarla birlikte yaylaya gönderilirdi. İş yapacak gelinler ve yetişkinler köyde kalırlar, imece usulüyle tarlaları ekerlerdi. Yöre arazilerinin genelde yamaç olmasından dolayı sabanla tarla sürme yaygın değildi. Mayıs ayına dek süren darı...

1 ay önce

Bu konu, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Dergisi’nde (c.2,s.1/2018) “Kaynağa Gitmek: Giresun Yöresinde Unutulmuş Bir Deyimin Tarihsel Arka Planı” bağlığıyla yayınlanmış olan makalemden üretilmiş olup, köşemde üç bölüm halinde aktarılacaktır. Eğlence, her ne kadar insan yaşantısı açısından önemli bir ihtiyaç olsa da bazı eğlenceler, “eğlence olsun” niyetiyle değil, yaylacı veya göçer yaşam tarzının bir sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle Türk toplumu...

1 ay önce

Cumhuriyetin ilk on yılında gerçekleştirilen ekonomik girişimler her ne kadar önemli ve büyük ölçekli olmuşsa da süreç içerisinde ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik bunalımlar gelişme hızını düşürmüştür. Bu süreçte Türkiye’nin çok ciddi sorunları vardır: Gıda buhranı, inşaat malzemeleri buhranı, kereste buhranı, sağlık ve eğitimdeki yetersizlikler… 1923’te ülkede var olan ekonomik bunalım, birkaç yıl sonra etkisini kaybedecekken 1929’da patlak veren ve...

2 ay önce

2017-2018 kışında Trabzon-Giresun yöresinde “kış olmadı” denilecek düzeyde havalar güzel gitmiş, beklenen oranda kar yağmamıştır. Öyle ki kardan nasibini alamayan sahil halkı kar görmek için, yüksek köylere ve yaylalara akın etmişlerdir. Eskiden zulümle anılan kar, artık eğlence ile anılır hale gelmiştir. Kar, 21. yüzyılda belki halk için heyecanla beklenen bir eğlence unsuruydu. Ancak geçmişte durum hiç de öyle değildi! Kar, eskiden...

2 ay önce

1969’da Giresun’a dair bazı veriler aşağıda nakledilmiştir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere söz konusu yılda Giresun nüfusunun büyük çoğunluğunu köyde yaşayanlar oluşturmaktadır. Köyde yaşayan kadın nüfusu şehirdekine göre daha azdır. Şehirde yaşayan erkek nüfusu ise köydekinden fazladır. Bu durum, erkeğin ve kadının o dönemki sosyal yaşamdaki iş bölümü/rol dağılımı ile ilgilidir. 1969’dan 2017 yılına kadar Giresun nüfusunda beklenen artışın olmadığı açıktır;...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık