DOLAR: 6.45 TL
EURO: 7.11 TL

"Mevlüt KAYA" Tarafından Eklenen Konular

1 hafta önce

Şebinkarahisar köylerinde 1936-1937 yıllarında yaşanmış olan kuraklık ve kıtlık felaketini bitirmek amacıyla kaymakam Nuri Güven’in köylerde ambarlar tesis etme ve bu yolla köylüyü muhtekirlerin elinden kurtarma girişimleri kısa sürede olumlu sonuçlar doğurmuştu. Aradan geçen üç yıla yakın sürenin sonunda, kaymakam Güven köyleri teftiş etmişti. Köylüler artık köy ambarlarından yararlanıyordu. Bununla birlikte kaymakam, çeşitli meyve ağaçlarının Şebinkarahisar köylerinde yetiştirilmesini teşvik ediyor,...

2 hafta önce

Dönemin yerel basınından elde edilen bilgilere göre, 1936’da Şebinkarahisar köylerinde yaşanan ciddi bir kuraklığın ardından köy halkı zor durumda kalmıştı. Kuraklık neticesinde köylünün ektiğini biçememesi, gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi ve bu süreçteki kış koşullarının Şebinkarahisar’ın çevresiyle ulaşım olanağını kısıtlaması halkı bazı muhtekirlerin eline düşürmüştü. Çünkü çevresindeki merkezlere ulaşımı kapanınca, buraya yardım gönderilmesi de olanaksız hale geliyordu. Elinde avucunda ne...

3 hafta önce

Eski Türkçeden bugüne yapılmış taramalarda; “-gine, -gına, -kine, -kına” eklerinin küçültme işlevi olduğu görülmüştür. Eklendiği sözcüklere “az veya çok küçüklük, azlık, sevgi, şefkat” anlamlarını katmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu anlamı sağlayan ise “-cık, -cak, -ceğiz, -cağız” ekleridir. Eski Türk yazıtlarında iki yerde küçültme eki olarak “az-kınya” (=azıcık) kullanıldığı aktarılmıştır. Uygur metinlerinde “kınya, kinye, kına, kiye, kie” biçimlerinde, eklendikleri sözcüklere “küçültme, sevgi...

1 ay önce

Yazının önceki kısmında da bir örneğini verdiğimiz gibi, Eynesil yöresinde özellikle yaşlıların bir kısmının Dizgine’den ziyade “Gizgine” sözcüğünü kullandıklarını hatırlatmak gerekir. Halk ağzındaki bu orijinal söylem bize, söz konusu yer adının kökeninin araştırılmasında önemli bir ipucu vermektedir. Daha önce söz edilen rivayetlere dayalı olarak; Dizgine adı, “dizginlemek” eyleminden türetilmiş olsa, “Dizgine” biçiminde değil, muhtemelen “Dizgin-le” ya da “Dizgin” biçiminde karşımıza...

1 ay önce

Bu kısımda Dizgine ile ilgili halk inanışlarına kısaca değinelim: Dizgine’de Örenbaşı adıyla anılan mevkide, yakın dönemlere dek “Ali Taşı” denilen bir taşın bulunduğu, ancak zamanla çeşitli nedenlerle parçalanarak yok edildiği, halk anlatılarında yer bulmuştur. Bu taşta nal izleri bulunduğu ve izlerin Hz. Ali’nin atına ait olduğuna inanılmıştır. Efsaneye göre, Hz. Ali atıyla birlikte bu kayanın üzerine konmuş, sonra uçarak kaybolmuştur....

1 ay önce

Bu yazıda öncelikle tarihsel süreçte Dizgine’nin durumuna dair kısa bilgiler aktarılacak, ardından Dizgine adının kökenine dair bulgular paylaşılacaktır. Eynesil ilçesi sınırları dâhilinde, Belen köyü (şimdi Ören beldesinin mah.) yakınlarında bulunan Dizgine mevki, Karadeniz kıyısından Sisdağı yaylasına ve onlarca obaya geçit veren önemli bir tarihsel geçiş noktasıdır. 1800’lerin ilk çeyreğinde Trabzonlu gezgin Bıjışkyan’ın notlarına göre, Dizgine’de pazar kuruluyordu ve Görele’nin merkezi olan...

1 ay önce

Giresun yöresinde farklı zamanlarda yaptığımız saha derlemelerinden elde ettiğimiz bazı veriler, çoğu zaman Türkçenin en eski sözcüklerinin ölümsüzlüğünü ortaya koymaktadır. Elbette ki bu konuda söylenenler çok isabetlidir ki “dil canlıdır” ve “kültür, dil ile geçer”… M. Kaplan’ın Türkçenin en eski sözcüklerinin uzak köylerde yaşadığı ve bunları kullanıldıkları cümlelerle birlikte derlemek gerektiğine dair görüşü, Türk diline hizmet bağlamında son derece önemlidir...

1 ay önce

1953-1954 yıllarında belediye teşkilatı kurulan, 1957 yılında Tirebolu’dan ayrılarak ilçe olan Espiye, bu tarihe dek “Esbiye köyü”, “Esbiye bucağı”, “Esbiye nahiyesi” olarak kayıtlarda yer almıştır. Bu yazımızda, 1940 yılı nüfus sayımına göre, Tirebolu kazasının “Esbiye nahiyesi”ne bağlı yerleşim merkezlerinin nüfuslarını nakledeceğiz: Esbiye: 1.177 Ahallı: 342 Akköy: 645 Aralıcak: 339 Arpacık: 372 Cibril: 841 Çakrak: 452 Çamköy: 915 Çepniköy: 372 Demircili: 653 Dikmen: 469 Elmabeleni: 451 Emeksan: 188 Gebeli: 417 Gönyan: 818 Gönyan Yazlık: 538 Hacımahmutlu: 374 Harava:...

2 ay önce

(Geçen haftanın devamı) 1940 yılında bugünkü Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin köylerini de kapsayan ve 97 köyü bulunan Tirebolu kazasının toplam nüfusu, 25.208 erkek , 27.887 kadın olmak üzere 53.095’tir. Kazaya bağlı Espiye nahiyesi, bugünkü Yağlıdere ve Güce ilçelerinin bazı köylerinin de merkezi statüsündedir ve toplam 39 köyü bulunmaktadır. 1940 yılında 20.905 nüfusu bulunan Espiye nahiyesi ve...

2 ay önce

1940 yılında bugünkü Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin köylerini de kapsayan ve 97 köyü bulunan Tirebolu kazasının toplam nüfusu, 25.208 erkek , 27.887 kadın olmak üzere 53.095’tir. Kazaya bağlı Espiye nahiyesi, bugünkü Yağlıdere ve Güce ilçelerinin bazı köylerinin de merkezi statüsündedir ve toplam 39 köyü bulunmaktadır. 1940 yılında 20.905 nüfusu bulunan Espiye nahiyesi ve bağlı köyler ayrıca bir...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık