DOLAR: 3.79 TL
EURO: 4.67 TL

"Mevlüt KAYA" Tarafından Eklenen Konular

Dün

Bu yazıda, 1936 Temmuz’unda Akgün gazetesinde neşredilmiş bir anlatıyı olduğu gibi nakledeceğiz. Zamanın şarlarında Ordu’dan Giresun’a yolculuk yapan bir vatandaşın bozuk ve dar yollar üzerinden, zorla geçilen dereleri aşarak Giresun’a nasıl ulaştığı bu yazıda kaleme alınmıştır. İki şehrin yakın tarihine ışık tutacağı düşüncesiyle bu yolculuğun ve yolların durumunun aktarılması önem arz etmektedir: “Ordu’dan Giresun’a kara yolu ile nasıl gelinir... Geçen pazar günü...

1 hafta önce

Doğu Karadeniz’de “fındık” denildiğinde akla çok şey gelmektedir: Çocuklar için zahmetli bir yaz tatili, aileler için yılın en telaşlı uğraşısı, tüccar için para, işçiler için iş mevsimi, evlenecekler için “şans”, borçlular için umut... Doğu Karadeniz’de fındık, toplumun her kesiminin ekonomisini etkileyecek bir önemi haiz iken, ülke ekonomisi için de çok önemli role sahiptir. Bölgede fındık ekonomik olduğu kadar sosyokültürel yaşamın...

2 hafta önce

Mektuplar, tarih araştırmalarında başvurulacak en önemli kaynaklardandır. Özellikle yerel tarih araştırmalarında önemli veriler sağlayan mektuplar, ait olduğu yörenin bir dönemki sosyal durumunu açık bir şekilde yansıtır. Bu samimiyet ve açıklık, diğer kaynaklara nispeten daha fazla ön plandadır. Çünkü mektuplar muhatabına yazılır. Hatıratlar ise “birileri okusun diye” yazılır. Dolayısıyla hatıratlar herkes tarafından okunabilme amacıyla yazıldığından, mektuplar gibi “özel” değildir. Mektuplarda hatıratlarda...

3 hafta önce

Türkler, yer adlandırması yaparken arazinin sahibi, rengi, şekli, suyunun tadı ve olay yeri gibi hususları dikkate almışlardır. Ongunları olan hayvanlarla birlikte, evcilleştirdikleri ve gündelik yaşamda büyük önem verdikleri birçok hayvanı da yer ve bitki adlarına nakşetmişlerdir. At, bu hayvanların başında gelmiştir. At, koyun ve keçinin Türk boy, oymak ve cemaat; yer, mevki ve su adlarında görülmesi rastlantı değildir. Asya’da kulunla...

4 hafta önce

Ülkütaşır’ın Türklerde ağaç kültüne dair araştırmaları Osmanoğulları Beyliği döneminden örneklerle sürmüştür. Bu kısımda Osman Bey’in Şeyh Edebali’nin evinde gördüğü ağaç rüyası işlenmiştir: “Ağaç kültü hakkında Osmanoğullarının ilk devresine ait tarihi kayıtlar bize bu hususta kâfi malûmat vermektedir. Tarih üzerinde ayrı bir rol oynamış olan bu hurafe Osman’ın Şeyh Edebali’nin evinde uyurken gördüğü ay ve ağaç rüyasıdır. Tarihi kayıtlara göre; Osman rüyasında...

1 ay önce

Ülkütaşır’ın ağaç kültüne dair araştırmaları, Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki imgelerden beslenerek zikredilen yazısının ikinci serisinde şöyle devam etmektedir: “Eski Türklerde mukaddes ağaçlar çam, kayın, huş ve ardıçtır. Çam ağacına eski Türklerde fusuk derler. Fusuk dişi sayılırdı. Bu sebeple Türklerde fusuk, kadın adı da olmuştur. Her sabah kadınlar bir ardıç dalı ile ateşlerini tazeler ve bu dal ile odalara tütsü vererek fena...

1 ay önce

1894 yılında İstanbul’da doğan M. Şakir Ülkütaşır, Birinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde açılan serbest dersleri izlemiş, tarih, felsefe, psikoloji ve edebiyat dersleri almıştır. 1913’ten itibaren Türk basınında yer alan farklı konulardaki pek çok yazıyı takip etmiştir. Bir eleştiri olan “Bir İktibas-ı Muhayyir” başlıklı ilk yazısı 1920’de Sinop Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ülkütaşır, daha sonra Türk askerini yücelten yazılar...

1 ay önce

TSK kod adı “Atilla Harekâtı” olarak bilinen Kıbrıs Harekâtı 20 Temmuz 1974’te, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin yaşadığı bölgede Rumlardan görmekte olduğu zulme son vermek için başlattığı askeri müdahaledir. Dördüncü jeolojik dönemde Anadolu’dan koptuğu kabul edilen Kıbrıs adası Akdeniz’in en büyük adasıdır. Türkiye açısından jeopolitik önemi yüksek olan ada, Akdeniz ülkelerinin de gözdesi durumudur. 20 Temmuz’da birincisi, 14 Ağustos’ta ikincisi gerçekleşen Kıbrıs...

2 ay önce

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımda ve sanayide giderek aşama kaydeden iman şehri Giresun, gerek fındık piyasası gerekse ithalat-ihracat konularında sık sık yerel basında yer tutmuştur. Şehir işleri ve altyapı sorunlarının sürmekte olduğu ancak günden güne aşıldığı 1930’lu yılların sonunda ülkedeki genel iktisadi buhranın Giresun piyasasını etkilemesi, dolayısıyla gündelik yaşamda birçok olumsuzluklar yaşanması olağan bir sonuç halini almıştır. İkinci Dünya Savaşı...

2 ay önce

1938’de Giresun’un mahalli basınında yer alan “Vefakâr Dağlar” adlı amatör bir şiir, milli değerleri Giresun dağları üzerinden aktarması yönüyle dikkat çekicidir. Yirminci yüzyılın ilk yarısına gelinmeden yazılan bu şiirde, yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki milli hadiselerin, halkın ve ordunun kahramanlıklarının yansımaları görülmektedir. Balkan Savaşları’nda, Birinci Dünya Savaşı’nda ve Milli Mücadele’de yaşanan zorluklar ve imkânsızlıklara rağmen alınan başarılar, yıllar sonra üstü kapalı...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık