DOLAR: 6.45 TL
EURO: 7.11 TL

Köşe Yazıları

1 hafta önce

Şebinkarahisar köylerinde 1936-1937 yıllarında yaşanmış olan kuraklık ve kıtlık felaketini bitirmek amacıyla kaymakam Nuri Güven’in köylerde ambarlar tesis etme ve bu yolla köylüyü muhtekirlerin elinden kurtarma girişimleri kısa sürede olumlu sonuçlar doğurmuştu. Aradan geçen üç yıla yakın sürenin sonunda, kaymakam Güven köyleri teftiş etmişti. Köylüler artık köy ambarlarından yararlanıyordu. Bununla birlikte kaymakam, çeşitli meyve ağaçlarının Şebinkarahisar köylerinde yetiştirilmesini teşvik ediyor,...

1 hafta önce

Koronavirüsü tıbbî bir virüs değil bütün dünyayı sarsacak bir Kıyamet Alâmetidir. Koronavirüsü; kimler ne maksatla ve nasıl servis etmiş olurlarsa olsunlar, servis eden patronları da yutacak siyasî ve ekonomik bir Frankeştayndır… Koronafrankeştaynın kimleri nasıl ve ne kadar yutacağı henüz meçhul… Sağlık yönünden hayati tehlikesinin ötesinde siyasî ve iktisadî tahribatıdaha büyük olacak gibi görülüyor… Endişemiz odur ki; Bugüne kadar emsali görülmemiş seviyede (özellikle ithalat ve ihracata...

2 hafta önce

Derviş, ‘muhtaç, fakir’ anlamına gelen Farsça bir kelimedir… Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı talep eden, Allah Teâlâ’ya yakın olma yolunda çabalayan, güzel ahlak sahibi bir mü’min olabilmek için maneviyat yoluna düşen, bir tarikata ve tasavvuf yoluna bağlı olan, sûfiyâne (mutasavvıflara yakışır) bir hayat yaşan(mürid) insan demektir. Rivayet olur ki, Aziz MahmudHüdâyî Hazretleri Bursa’da kadı...

2 hafta önce

Dönemin yerel basınından elde edilen bilgilere göre, 1936’da Şebinkarahisar köylerinde yaşanan ciddi bir kuraklığın ardından köy halkı zor durumda kalmıştı. Kuraklık neticesinde köylünün ektiğini biçememesi, gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi ve bu süreçteki kış koşullarının Şebinkarahisar’ın çevresiyle ulaşım olanağını kısıtlaması halkı bazı muhtekirlerin eline düşürmüştü. Çünkü çevresindeki merkezlere ulaşımı kapanınca, buraya yardım gönderilmesi de olanaksız hale geliyordu. Elinde avucunda ne...

3 hafta önce

Eski Türkçeden bugüne yapılmış taramalarda; “-gine, -gına, -kine, -kına” eklerinin küçültme işlevi olduğu görülmüştür. Eklendiği sözcüklere “az veya çok küçüklük, azlık, sevgi, şefkat” anlamlarını katmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu anlamı sağlayan ise “-cık, -cak, -ceğiz, -cağız” ekleridir. Eski Türk yazıtlarında iki yerde küçültme eki olarak “az-kınya” (=azıcık) kullanıldığı aktarılmıştır. Uygur metinlerinde “kınya, kinye, kına, kiye, kie” biçimlerinde, eklendikleri sözcüklere “küçültme, sevgi...

3 hafta önce

Dişi deveyi erkekten ayırt edemeyecek derecede cahil, ya da sözde sadık, özde yalaka adamların hikâyesi… Rivayet olunur ki: Bir gün Hz. Ali'nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe'den, bir Arap, devesiyle Şam'a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış: “Ver o dişi deveyi bana!..” demiş. Tartışma büyümüş, Küfe'den gelen adam: "Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir" diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar… Konu Hz....

1 ay önce

Yazının önceki kısmında da bir örneğini verdiğimiz gibi, Eynesil yöresinde özellikle yaşlıların bir kısmının Dizgine’den ziyade “Gizgine” sözcüğünü kullandıklarını hatırlatmak gerekir. Halk ağzındaki bu orijinal söylem bize, söz konusu yer adının kökeninin araştırılmasında önemli bir ipucu vermektedir. Daha önce söz edilen rivayetlere dayalı olarak; Dizgine adı, “dizginlemek” eyleminden türetilmiş olsa, “Dizgine” biçiminde değil, muhtemelen “Dizgin-le” ya da “Dizgin” biçiminde karşımıza...

1 ay önce

Bu kısımda Dizgine ile ilgili halk inanışlarına kısaca değinelim: Dizgine’de Örenbaşı adıyla anılan mevkide, yakın dönemlere dek “Ali Taşı” denilen bir taşın bulunduğu, ancak zamanla çeşitli nedenlerle parçalanarak yok edildiği, halk anlatılarında yer bulmuştur. Bu taşta nal izleri bulunduğu ve izlerin Hz. Ali’nin atına ait olduğuna inanılmıştır. Efsaneye göre, Hz. Ali atıyla birlikte bu kayanın üzerine konmuş, sonra uçarak kaybolmuştur....

1 ay önce

Bu yazıda öncelikle tarihsel süreçte Dizgine’nin durumuna dair kısa bilgiler aktarılacak, ardından Dizgine adının kökenine dair bulgular paylaşılacaktır. Eynesil ilçesi sınırları dâhilinde, Belen köyü (şimdi Ören beldesinin mah.) yakınlarında bulunan Dizgine mevki, Karadeniz kıyısından Sisdağı yaylasına ve onlarca obaya geçit veren önemli bir tarihsel geçiş noktasıdır. 1800’lerin ilk çeyreğinde Trabzonlu gezgin Bıjışkyan’ın notlarına göre, Dizgine’de pazar kuruluyordu ve Görele’nin merkezi olan...

1 ay önce

Bir Devlet Başkanı ki, halkın ekser desteğiyle iktidara gelse; "Asla suistimallere yol vermeyeceğiz. Yolsuzluklara asla prim vermeyeceğiz…” taahhüdünde bulunmasına rağmen onun iktidar döneminde yolsuzluklar ve suiistimaller (geçmiş dönemlerde görülmeyecek derecede) ülkenin kılcal damarları sayılabilecek en ücra köşelerine (il-ilçe-belde, köy ve mahallelere) kadar yayılacak olsa;Adı suistimallere, yolsuzluklara (hizmet görme komisyonculuğuna!) karışanlar bürokrasi kademelerinde ve parti teşkilat birimlerinde vazifelendirilecek olsa; sağır sultanların dahi...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık