DOLAR: 5.49 TL
EURO: 6.17 TL

Köşe Yazıları

21 saat önce

Tirebolu-Güce yöresine ait 1486-1515 yıllarındaki tahrirlerden, Türk oymaklarının sürekli bir yer değiştirme eyleminde bulundukları anlaşılmaktadır. 1515’te bu yöre Kürtün kazasına bağlıdır. 1486-1583 sürecine ait tahrirlerden anlaşıldığına göre, yöredeki Türkler arasında mezhebi farklılıklara dayalı çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar, kitlelerin bölgeler arası göçlerine, dolayısıyla nüfus değişimine ortam hazırlamıştır. Gerçekleşen göçlerle birlikte, Türk boyları yer ve oymak adlarını farklı bölgelere taşımışlardır. Giresun’daki Güce...

21 saat önce

Anaya babaya, ataya hayatta iken saygılı davranmak, onların hizmetinde bulunmak, vefatlarından sonra da onların ruhunu şad edecek amellerde bulunmak; her evladın asgari evlatlık vazifesidir. Vatana, millete hizmet eden devlet adamlarına hayatta iken saygılı davranmak, hayırlı hizmetlerinde onlara destek olmak, hayırlı hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarının vefatlarından sonra da onların ruhunu şad edecek amellerde bulunmak; her vatan evladının ve milletin her ferdinin asgari...

1 hafta önce

İlk duyduğumda ben de irkildim doğrusu. Ankara’ya gönderilen resul de kim? Bizim Ankara’ya peygamber gönderilmiş de bizim haberimiz mi yok? Meğer çok cahilmişiz! Çeyrek yüzyıldır hocalık yapıyoruz bir de! Sadede gelelim. Efendim bundan yaklaşık iki ay kadar evvel “Allah ile Aldatmak” başlıklı bir yazı yazmıştım. Takip edenler bilir. Yazının yayınlanmasından sonra, yazıda adı geçen sahte Peygamberin müminlerinden biri olduğu açıkça belli...

1 hafta önce

2019 Mahalli seçimlerinde adayların görücüye çıkma süreci başlıyor… Önceki makalelerimizde çokça yazdık, tekrar ifade edelim ki: Her aday profiliyle her seçim bölgesinde seçim kazanamazsınız! Her seçim bölgesinin kendine has özelliklerine göre; 81 il ve 900 küsur ilçenin her birine ayrı aday kriterleri belirlemek zorundasınız. Faraza Rize, Kayseri, Konya illerinde göstereceğiniz aday profilleriyle Tunceli’de, Edirne’de, İzmir’de, Çanakkale’de seçim kazanamazsınız. Keza Tunceli, Edirne, İzmir illerinde göstereceğiniz aday...

1 hafta önce

Tirebolu-Güce yöresine ait 1486-1515 yıllarındaki tahrirlerden, Türk oymaklarının sürekli bir yer değiştirme eyleminde bulundukları anlaşılmaktadır. 1515’te bu yöre Kürtün kazasına bağlıdır. 1486-1583 sürecine ait tahrirlerden anlaşıldığına göre, yöredeki Türkler arasında mezhebi farklılıklara dayalı çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar, kitlelerin bölgeler arası göçlerine, dolayısıyla nüfus değişimine ortam hazırlamıştır. Gerçekleşen göçlerle birlikte, Türk boyları yer ve oymak adlarını farklı bölgelere taşımışlardır. Giresun’daki Güce...

2 hafta önce

Yöreye dair araştırmaları bulunan Fatsa, 1455’e ait Osmanlı tahrirlerinden hareketle, Kırık Nahiyesi adıyla anılan bölgede Göçekse (Gücese) adlı bir köy yerleşiminin bulunduğunu aktarmaktadır. Fatsa’nın aktarımlarına göre, Gücese’de 1485’te yerleşik nüfus bulunmamaktadır. Köy hariçten ekilmektedir. 1530’da da aynı durum söz konusudur. Ancak 1547’de bu köyde hızlı bir iskân hareketinin olduğu anlaşılmaktadır. 1642 tarihli Avarız defterlerine göre, köyde arpa ve buğday ekimi...

2 hafta önce

“Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.” (Mehmet Akif Ersoy) Bugün Bayram!.. Bugün Cumhuriyet Bayramı… *** Cumhuriyetin ilanı: 29 Ekim 1923 Cumhuriyet İlanının Bayram olarak kutlanmaya başlandığı tarih: 29 Ekim 1925 *** Saltanatın kaldırılması (Osmanlı Hükümdarının elinden devlet yetkilerinin alınması): 1 Kasım 1922 Hilafetin kaldırılması (Osmanlı Hanedanı elinde bulunan Halifelik sıfatının alınması): 03 Mart 1924 *** Enteresan!.. Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanılması Cumhuriyetin ilan edildiği...

3 hafta önce

“Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyiliten soğutur.”( Hz. Ali) Sayın Başkanım! Her vesileyle hangi sahada olursa olsun; ister ticarî, ister siyasî, ister bürokratik sahada; “Yasalara uymayan, yanlış yapan kim varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz” diyor ve “Kim olursa olsun; yanlış yapanları şikâyet edin” diye buyuruyorsunuz. 2019 Mahalli seçimlerine ziyadesiyle ehemmiyet veriyor, parti teşkilatlarına ve belediye başkanlarına...

3 hafta önce

Tarih çalışmalarında sağlam bir dayanak olarak başvurulan yer adları, yalnızca eski boy adları hakkında bilgi vermekle kalmaz, ayrıca bu boyların dağılışı, yayılışı, sosyal, ekonomik ve diğer özellikleri hakkında da önemli ipuçları verebilir. Bu noktada bir yer adının kimler tarafından ve nasıl konulduğu, esin kaynağı ve varsa bilinen önceki versiyonu etraflıca araştırılmalıdır. Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de Cumhuriyet öncesinde ve...

3 hafta önce

Son iki yazımızda yılların eğitimcisi bir büyüğümüzün sahada yaşadığı ve bize gönderdiği iletideki eğitime dair sıkıntıları dile getirmiştik. Bu yazımızda da eğitimci büyüğümüzün İHL-İHO özelinde dile getirdiği kalan hususları özetleyerek bu mevzuya son vereceğiz. 10- Meslek dersleri öğretmenleri arasında zümre ve istişare gibi etkinlikler ya çok az yapılıyor ya da hiç yapılmıyor. Öğretmenler gerekli ehemmiyeti vermeyince de meslek dersleri öğrenciler tarafından...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık