DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

1959’DA ESPİYE’YE BAĞLANAN KÖYLER

1 yıl önce
1.275 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

1959 yılına kadar Tirebolu kazasının merkez nahiyesine bağlı olan Keçiköy, Seydiköy, Kurugeriş köylerinin Espiye merkez nahiyesine ve Avlucayeniköy, Avlucaakkaya, Avlucaericek ve Avluca köylerinin ise Espiye kazasının Yağlıdere nahiyesine bağlanması için Dâhiliye Vekâleti, 24 Haziran 1959’da Başvekâlet’e bir yazı yazmıştı. 22102/26-157 sayılı yazının ekinde alınan karar ve esbab-ı mucibe (gerektiren nedenler) layihası yer almıştı (BCA, 030 11 1 00 276 19 17 3).
20 Temmuz 1959’da yeni idarî karar Reisicumhur Celal Bayar ve Başvekil Adnan Menderes tarafından onaylanmıştı:
“1-Giresun Vilayeti Tirebolu kazasının Merkez nahiyesine bağlı Keçiköy, Seydiköy, Kurugeriş köyleri, Espiye kazasının merkez nahiyesine ve Avlucayeniköy, Avlucaakkaya, Avlucaericek ve Avluca köyleri de aynı vilayetin Espiye kazasının Yağlıdere nahiyesine bağlanmıştır.
2- Bu kararın icrasına Dâhiliye Vekili memurdur.” (BCA, 030 11 1 00 276 19 17 2).
24 Haziran 1959 tarihli karar ekinde yer alan esbab-ı mucibe layihasında, Tirebolu merkez nahiyesine bağlı söz konusu köylerin, Tirebolu’ya bağlılığının sonlandırılarak Espiye merkez ve Yağlıdere nahiyelerine bağlanmasını gerektiren nedenler, şu şekilde bildirilmişti:
“Giresun Vilayeti Tirebolu kazasına bağlı Keçiköy, Seydiköy, Kurugeriş köylerinin, Espiye kazası Merkez nahiyesine, Avlucayeniköy, Avlucaakkaya, Avlucaericek ve Avluca köylerinin de aynı kazanın Yağlıdere nahiyesine bağlanması hakkındaki dosya üzerinde yapılan incelemede:
Vilayet İdare Heyetinin 30/4/1959 tarih ve 71, Umumi Meclisinin 14/1/1959 tarih ve 48 sayılı kararlarında; Adı geçen köylerin Tirebolu kazasına çok uzak mesafede oldukları iki kaza arasında tabii bir hudut teşkil eden Karaovacık deresinin Espiye tarafında bulundukları ve kış mevsiminde gidip gelmekte müşkülat çektikleri, buna mukabil Espiye kazasına daha yakın mesafede oldukları, coğrafi ve iktisadi bakımlardan yine bu kaza ile münasebette bulundukları, yapılan plebisitte halk ekseriyetinin bağlanmayı arzu ettikleri ve idarede de kolaylık sağlanacağı cihetle, adı geçen köylerden Keçiköy, Seydiköy ve Kurugeriş köylerinin Espiye kazası Merkez nahiyesine, Avlucaakkaya, Avlucayeniköy, Avlucaericek ve Avluca köylerinin de Espiye kazasına bağlı Yağlıdere nahiyesine bağlanmalarını uygun mütalaa etmişlerdir.
Vekâletimizce yapılan incelemede:
1/200000 mikyaslı haritadan faydalanarak, Vilayet Yetkili Kurullarının kararları uyarınca iktisadi, coğrafi ve idari bakımlardan Tirebolu kazasına bağlı Seydiköy, Keçiköy ve Kurugeriş köylerinin Espiye Kazası Merkez Nahiyesine, Avlucaakkaya, Avlucayeniköy, Avlucaericek ve Avluca köylerinin de aynı kazanın Yağlıdere nahiyesine bağlanmaları yerinde görülmüş ve işlemi de İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan, ilişik kararı bu maksatla hazırlanmıştır.” (BCA, 030 11 1 00 276 19 17 4).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık