DOLAR: 16.7 TL
EURO: 17.4 TL

1901’DE GÖRELE’YE DAİR KAYITLAR

3 yıl önce
739 kez görüntülendi

1901’DE GÖRELE’YE DAİR KAYITLAR
Reklam

1901 yılında Trabzon Vilayeti’ne bağlı olan Görele kazasının kaymakamı Mustafa Lütfü Bey, naibi Mehmet Hurşit Efendi’dir. Kazanın mal müdürü Hayri Efendi, tahrirat kâtibi Ahmet Raşit’tir. Müftü İbrahim Hilmi Efendi, metropolit vekili Todor Efendi’dir. Buraya kadar adı sayılanlar, aynı zamanda meclis idare heyetini oluşturmaktadır ancak yanı sıra şu şahıslar da aynı heyet içerisindedir: Hacı Osmanzade Hasan Efendi, Daltabanoğlu Mustafa, Bozacıoğlu Kostantin Ağa, Basmacıyan Zakar Ağa. Bunlar yukarıdakiler gibi kaza meclisinin tabii azası olmayıp, seçilmiş azalardır.

Söz konusu yılda Mahkeme Reisi naip Mehmet Hurşit Efendi’dir. Mahkeme azaları, Cin Ahmetzade Hacı Salih Efendi ile Nikola Ağa’dır. Mahkemenin başkâtibi, Ahmet Nedim Efendi’dir. Müstantik muavini ise Süleyman Efendi adındaki şahıstır.
Kazanın maarif komisyonu reisi Müftü İbrahim Efendi’dir. Azalar ise Balizade Hacı Hüseyin Efendi ile Cin Ahmetzade Hacı Salih Efendi’dir.
Belediye reisi Hocazade Yusuf Efendi’dir. Azalar Hocazade Müştak Efendi ile Gülzade Bayram Efendi, Hocazade Fehmi Efendi, Dumanoğlu Yani Ağa ve Kâtip Halil Efendi’dir.
Kazanın Ziraat Bank sandığı meclisinin reisi Sarıcızade Ali Efendi, azalar; muhasebe katibi Halil Sıtkı Efendi, Gülzade Bayram Efendi, Usta Alizade Hasan Efendi, Bozacıoğlu Kostantin Ağa’dır.
Ziraat Odası reisi Müştak Efendi, azalar; Yakupzade Vahit Efendi, Dumanoğlu Yani Ağa, Çobanyan Torik Efendi’dir.

Görele kazasında 1901 yılında görev başında olan diğer memurlar ise şunlardır: mal müdürü muavini Faik Efendi, sandık emini İbrahim Efendi, mahkeme-i şeriye kâtibi Murat Bey, eytam müdürü Hasan Efendi, nüfus müdürü Salih Efendi, nüfus kâtibi Hasan Efendi, Ziraat Bankası muhasebe kâtibi Halil Sıtkı Efendi, tapu katibi Hasan Efendi, evkaf vekili Müştak Efendi, zabıta memuru Bekir Ağa, polis Hasan Efendi, Rüşdiye muallim-i evveli (müdür/baş öğretmen) Ahmet Remzi Efendi, muallimi sani (ikinci/yardımcı/müdür muavini öğretmen) Haydar Efendi, hüsn-i hat muallimi Sururi Efendi, telgraf ve posta memuru Şakir Efendi, liman reisi İbrahim Ağa, Elgü (Elegü) rüsumat memuru Osman Şinasi Efendi ve katibi Mehmet Hakkı Efendi, Eynesil rüsumat memuru Hacı Selahattin Efendi, Elgü Duyun-u Umumiye memuru Remzi Efendi ve katibi Mehmet Kamil Efendi, reji memuru İsmail Efendi, orman ondalık memuru Aziz Efendi.

1901 yılında Görele’de Cuma günleri pazar kurulmaktadır. Görele limanına sene zarfında vapurla gelen yolcu sayısı 87, giden yolcu sayısı ise 111’dir. Görele’de büyük gemi sayısı iki, diğer ölçektekilerin sayısı ise 18’dir.
1901 yılında Görele dâhilinde kayıtlı olan hayvan sayısı ve dağılımı şöyledir: 30 eşek, 100 ester, 350 beygir, 6226 keçi, 13771 koyun, 4000 inek olmak üzere 24447 adet hayvan bulunmaktadır.
Görele-Tirebolu arasında 1901’de kullanılan 10000 metrelik yolun 3900 metresi yeni yapılmış şoseden oluşmaktadır.
Görele’nin 1901 yılı kayıtlarında yer alan nüfusu ise 1061 gayrimüslim, 33224 Müslüman olmak üzere toplamda 34285’tir.
(Kaynak: Trabzon Vilayeti Salnamesi, cilt: 19, sene: 1319, ss. 121-481).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık