DOLAR: 8.60 TL
EURO: 10.1 TL
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort

ESPİYE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

2 yıl önce
485 kez görüntülendi

ESPİYE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ  EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Reklam

ESPİYE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ
EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
Dairesi İşin Niteliği Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Cinsi
Espiye Kaymakalığı Tekstil Atolyesi 242 15 5.334,12 Arsa
Milli Emlak Şefliği ve Deposu
Taşınmazın Tahmin edilen Gecici Teminat Ek Teminat İhale Tarihi İhale Saati
İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli
12.800,00.-TL 3.840,00-TL Alınmayacak 22.01.2019 10:00

1- Yukarıda belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık Usulü ile İrtifak Hakkı Tesis Edilecektir.
2- İhalesi yapılacak taşınmazın şartnamesi mesai saatleri içerisinde Espiye Kaymakamlliği Milli Emlak Şefliğinden 50 TL karşılığında satın alınabilir.
3- İrtifak Hakkı yapılacak taşınmazın ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Espiye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
4- İrtifak Hakkı yapılacak taşınmaz için gecici ve ek teminatlar 2886 sayılı Kanunun 26 ‘ıncı maddesinde belirtilen değerler kabul edilecektir (Gecici teminat nakit olarak Malmüdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.)
5-İhaleye katılacakların
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri,
d) Yukarıda belirtilen geçici teminat ve şartneme bedellerini yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk kişilerinin ayrıca,
1- İhalenin yapıldığı yıl içinde kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname vermeleri,
f) Kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilenyetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale başlama saatine kadar Espiye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
6- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7-Telgraf, faks ve postayla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Sadece iadeli Tahahütlü posta ile gönderilenler ihale saatine kadar İdareye ulaştığı takdirde dikkate alınacaktır) İLAN OLUNUR.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort