DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

ALUCRA-ŞEBİNKARAHİSAR YÖRESİNDE BAZI AFETLER (3)

2 yıl önce
2.031 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

(Geçen haftanın devamı)
Vali Okman’ın Trabzon’dan toplanan yardımların Gümüşhane-Şiran yolu üzerinden nakledilmesine yönelik önerisi doğal koşullardan ötürü olumsuz cevap almıştır. Belirtilen istikametteki Zigana yolunun kardan kapandığı ve zaten yazın bile güçlükle kullanıldığı, ancak Gümüşhane Vilayeti ile görüştükten sonra kesin karar bağlanacağı bildirilmiştir:
“Giresun Vilayetine
Yapılan tetkikatta Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana yolunun bugünlerde yağan fazla kar ve tipi dolayısile kapalı bulunduğuna ve açılması için faaliyet sarf edilmekte olduğuna göre bugünlerde bu yoldan Gümüşhane’ye gitmiye imkân yoktur.
Bu yol açılsa bile Gümüşhane ile Şiran ve Karahisar ve Alucera yollarının mühim kısımları şose olmayıp tesviye halinde bulunması sebebile yazın bile güçlükle yapılan nakliyatın kışın bu şiddetli zamanında hiç geçit vermediği öğrenilmiştir. Mamafi işin Gümüşhane Vilayetinden alınacak cevaptan sonra bir karara raptının muvafık olacağı arz.
Trabzon Valisi Osman Sabri Adal” (Yeniyol, 6 İkincikanun 1940).
1940’ın Ocak ayı boyunca çeşitli tarihlerde Trabzon’dan Giresun’daki ve Ordu’daki deprem mahallerine çeşitli günlerde yardımlar gönderilmiştir. Yeniyol gazetesinde yer alan haberlere göre, Milli Yardım Komitesi, Trabzon’da kurban etlerinden 90 teneke kavurma ve 140 teneke tuzlu et hazırlamıştı (Yeniyol, 26 İkincikanun 1940). Ayrıca başka bir yardım postasında ise 10.000 lira nakit ile 42 balya eşyanın daha deprem felaketzedelerine gönderildiği ve bu yöndeki yardımların sürdürüldüğü bildirilmiştir (Yeniyol, 13 İkincikanun 1940).
1939’da yaşanan depremin yaralarının sarılması, dönemin koşullarında kolay olmamıştı. 1941 tarihli Reis-i Cumhur İsmet İnönü imzalı bir Kararname’de Alucra’ya yapılacak yardım konu olmuştur:
“T.C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Karar Sayısı: 2/15905
6/11/1940 tarih ve 2/14611 sayılı kararnameye ektir:
3849 Sayılı Kanunla Nafia Vekaleti bütçesine konulan 5 milyon liralık tahsisat bakiyesinden 2500 liranın, zelzeleden fazla zarar gören Giresun Vilayetinin Alucra Kazası belediyesine yardım olarak verilmesi; Nafia Vekilliğinin 26/2/1941 tarih ve 26/5/1428/1962 sayılı tezkeresi ile yapılan teklifi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 4/6/1941 tarihinde kabul olunmuştur (BCA, 030 18 01 02 95 46 10 4).
Alucra-Şebinkarahisar yöresinde yaşanan Erzincan depreminin olumsuz etkileri yıllarca sürmüştü. 1954 yılına gelindiğinde ise yörenin bazı köylerinde heyelanlar yaşanmış, doğal afetlerin getirdiği olumsuzluklar sonucunda halkın başka yerlere nakledilerek iskân edilmesi kararlaştırılmıştı. Döneme dair “yer kayması tehdidi yüzünden Niğde’nin Yelatan, Ankara’nın Alcılı ve Giresun’un Çırdak köyleri halkının başka yerlere nakil ve iskânları” konulu bir belgede yer alan ilgili kararname şöyledir:
“T.C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Karar Sayısı: 4/3339
Heyelana maruz bulundukları anlaşılan Niğde’nin Çamardı kazasına bağlı Yelatan, Ankara’nın Kırıkkale kazasına tabi Alcılı ve Giresun’un Ş. Karahisar kazasına bağlı Çırdak köyleri halkının münasip mahallere yerleştirilmeleri; Devlet Vekaletinin 18/6/1954 tarihli ve 793/24165, 794/24166, 795/24196 sayılı yazıları üzerine, 2510 sayılı kanunun 5098 sayılı kanunla değiştirilen 8’inci maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince 25/6/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. Reis-i Cumhur Celal Bayar” (BCA, 030 18 01 02 136 64 12).
1964 yılına gelindiğinde ise Alucra’da yeni bir afet meydana gelmiş, Aşağı Zapa köyünde yaşanan toprak kayması nedeniyle halkın başka bir yere nakledilerek iskân olunması gündeme gelmişti. Olayla ilgili, “Giresun’un Alucra ilçesinin Aşağı Zapa köyünde yer kaymasından zarar gören ailelerin aynı köydeki mezarlık mevkiine yerleştirilmesi” konulu ve 15 Mayıs 1964 tarihli bir belgede yer alan kararname şöyledir:
“T.C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Karar Sayısı: 6/3085
31/1959 tarihli ve 4/12092 sayılı kararnameye ektir:
Giresun ilinin, Alucra ilçesine bağlı Aşağı Zapa köyünde yer kayması olayından zarar gören ailelerin aynı köyün sınırları içerisindeki Mezarlık mevkiine yerleştirilmeleri; ilgili bakanlıkların temsilcilerinden kurulu komitenin incelenmesine dayanan İmar Ve İskan Bakanlığının 30/4/1964 tarihli ve 28-32/2259 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15/5/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. Reis-i Cumhur Cemal Gürsel” (BCA, 030 18 01 02 178 28 9).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık