DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.3 TL

ALUCRA-ŞEBİNKARAHİSAR YÖRESİNDE BAZI AFETLER (2)

2 yıl önce
2.233 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

(Geçen haftanın devamı)

Kırşehir Valisi Bekir Sami Baran da 29 Aralık 1939 tarihli ve 718 numaralı telgrafında Başvekâlet’i deprem yardımları hususunda şöyle bilgilendirmiştir: “1. Merkez mülhakatadan mevcut askeri mülki ve adli bilumum maşlarının % 10 iane şeklinde vermeyi kabul ettikleri ve ayrıca da eşya teberruunda başladıkları 2. Parti, halkevi, Kızılay heyetlerinden mürekkep komite kasaba ve köylerde teberruatı kabule başladıkları arz olunur…” (BCA, 030 10 00 00 119 844 10 5; 030 10 00 00 119 844 10 6).
Kırşehir de henüz 1938’de yaşadığı depremin olumsuz etkileri sürerken, 1939’da Türkiye’de yaşanmış en büyük, can kaybı en fazla olan Erzincan depreminden zarar gören illere yardım yapmaya çabalıyordu. Yukarıdaki telgrafta yer aldığı üzere, “askeri, mülki ve adli bilumum maaşların” %10’unun yardım olarak verilmesi, ayrıca eşya yardımının yapılması kararlaştırılmıştı. 19 Nisan 1938’de Kırşehir’de yaşanan 6,7 şiddetindeki depremde 3680 yapı yıkılmış, birçok mesken kullanılamaz hale gelmiş, 149 kişi yaşamını yitirmiş, 211 kişi de yaralanmıştı. Çaresiz depremzede halkın yiyecek ve barınak ihtiyaçları gitgide artıyordu (Numan Kartal, “1938 Kırşehir Depremi”, Yeni Aşıkpaşa, 20 Nisan 2015). Depremin etkisi Kırşehir’le birlikte, Yozgat, Ankara, Çorum ve Kayseri’de birinci dereceden 226, ikinci dereceden ise 1550 kilometre karelik bir alanda hissedilmişti (Sevilay Özer, “1938 Yılı Kırşehir Depremi”, OMAD, cilt: 3, sayı: 5, 2016, s. 99-100, 10). Kırşehir depreminin ardından deprem bölgesine Giresun halkından yardımlar nakledilmiş, 02.06.1938 tarihli Akgün gazetesi bu yardımları yapanların adlarını yayınlayarak, halkı deprem yardımına teşvik ediyordu (Akgün, 2 Haziran 1938; Mevlüt Kaya, Giresun Yöresi Tarih Kültür Notları, İstanbul 2019, s. 124-128).
Trabzon’da çıkan Yeniyol gazetesi 1940’ta, depremzedelere yardım eden Trabzon halkının teşvik amacıyla adlarını yayınlıyor, yardım çağrısında bulunuyordu: “Yurddaş Felaketzedelere Yardımı Unutma” Depremden zarar gören Giresun ve Ordu vilayetlerinden Trabzon’dan gelen yardımlara teşekkür yazıları gönderilmişti. “Ordu ve Giresun’un Teşekkürleri” başlığıyla Yeniyol gazetesinde yer alan haberde, Giresun’dan yollanan teşekkür yazısı şöyledir:
“Milli Yardım Komitesi Reisliği
Trabzon
Uzun zamandır bağlılığımızın şerefli hatırasını ihyaya vesile olan kıymetli hediyelerinizi aldık. Bir an evvel feklaketzedelere iysale şitap olunmaktadır. Çok kıymetli şefkat gösteren Trabzonluların bu yüksek alaka ve âlicenabane hareketinden dolayı Giresonluların derin şükran ve minnetlerini saygılarımla iblağ ederim.
Giresun Milli Yardım Komitesi reisi ve Belediye Reisi Eşref Dizdar” (Yeniyol, 6 İkincikanun 1940).
Giresun Valisi Muhtar Akman da Trabzon Vilayeti’ne yolladığı teşekkür yazısında, Giresun’dan Alucra-Şebinkarahisar yolunun kış şartlarından dolayı kapalı olmasından dolayı Trabzon’dan toplanan ve henüz ellerinde bulunan yardımların Giresun’a gönderilmek yerine Gümüşhane-Şiran üzerinden Alucra’ya nakledilmesini önermiştir:
“Trabzon Vilayetine
Muavenetinize teşekkür ederim.
Ancak vilayetin mühim felaket merkezleri olan Ş. Karahisarla Alaceranın [Alucra] merkezle muvasalaleri karla tamamen kapalı olmasına ve kaç gündür bugün açtırdığımız kısım ertesi sabah kapanmakta bulunmasına binaen yardım maddelerimizle sıhhi heyetlerimiz henüz mahallerine iysal edilememiştir. Bu itibarle Gümüşhane Vilayetinin Şiran kazası üzerinden Alucera ve Karahisara yardım edilmesi hakkındaki fikrimi Vilayetten sordum. Bu babdaki mütalealarının işarını ve o zamana kadar diğer yardım madeelerinin elde tutulmasını rica.
Giresun Valisi M. Okman” (Yeniyol, 6 İkincikanun 1940).
-Devamı Haftaya-

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık