DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.4 TL

1968’DE EYNESİL-GÖRELE YÖRESİNDE KASIRGA

2 yıl önce
1.408 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

Devlet Arşivleri’nden edindiğimiz bazı belgelere göre 13 Şubat 1968 tarihinde Görele ve Eynesil ilçelerine bağlı köylerde çoğu mesken kasırgadan zarar görmüştür. Kasırga genel olarak gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek ölçüde zarara neden olmuştur. Afetten zarar gören kimselere malzeme yardımı veya durumuna göre nakden konut taksidi gibi yardımlar yapılması kararlaştırılmıştır. Eynesil’e bağlı Kösemen köyünde kasırgadan dolayı yaşanan zarara dair kararlar şöyledir:

“(Kararname-Sayı:6/10108) 1-Giresun ilinin Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde 13/1/1968 tarihinde meydana gelen kasırga olayının husule getirdiği zararın genel hayata etkili olduğu,
2-Afetten zarar gören (8) aileden her birine 9.000 (dokuz bin) er lirayı geçmemek üzere yapılacak inşaat yardımı için 72.000 (yetmiş iki bin) lira ile yol, su, kanalizasyon tesisleri, arazi sağlanması, kadastro, harita ve imar planı gibi işler için gereken 7.000 (yedi bin) liranın toplamı olan 79.000 (yetmiş dokuz bin) liranın Fon’dan ayrılması, 3-Afetten zarar görmüş oldukları tespit edilmiş olanlardan, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, konut yapmayı isteyip borçlanmayı yüklenenlerden hak sahibi kabul edilenlere halk konutu standartlarıyla bağlı olmaksızın mahalli özellikler göz önünde bulundurularak inşa edilecek binaların yerleri, yapı şartları, inşa tarzları, tipleri, sayıları ve çeşitli kısımlarının boyutları ile diğer özellikleri önceden tesbit edilerek hazırlanacak plan ve projelere ve inşaatın seyrine göre taksitler halinde nakden ödenmesi veya gerektiğinde teknik, malzeme ve nakdî yardım yapılması ve yapılacak bu yardımların aynı kanunun 40 ıncı maddesindeki esaslar dairesinde tahsili; Maliye Bakanlığının uygun mütalaasına dayanan İmar ve İskan Bakanlığının 3/5/1968 tarih ve 1-3/28-72/7444 sayılı yazısıyla yapılan teklifi üzerine, 7269 sayılı Kanunun 1 inci ve 36 ncı maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 1/6/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. [İmzalar Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve diğer bakanlar kurulu üyeleri]”. (BCA, 030 18 01 02 220 40 2).

Eynesil ve Görele ilçelerindeki köylerde kasırganın verdiği zarar oldukça büyüktü. Yukarıda Eynesil’in Kösemen köyü örneğini, yapılacak yardımlar bağlamında aktarmış bulunuyoruz. Görele ilçesinden de aynı şekilde, kasırgadan zarar gören bir köy olan Kırıklı’ya yapılacak yardıma dair alınan resmî kararları aktarıyoruz:

“[Kararname-Sayı:6/10246] 1-Giresun ilinin Görele İlçesine bağlı Kırıklı Köyünde 13/1/1968 tarihinde meydana gelen kasırga olayının husule getirdiği zararın genel hayata etkili olduğu; 2-Afetten zarar gelen (12) aileden her birine 9.000 (dokuz bin) lirayı geçmemek üzere yapılacak inşaat yardımı için 108.000 (yüz sekiz bin) lira ile yol, su, kanalizasyon tesisleri, arazi temini, kadastro, harita ve imar planı, gibi işler için de 11.000 (on bir bin) liranın toplamı olan 119.000 (yüz on dokuz bin) liranın fon’dan ayrılması; 3-Afetten zarar gördükleri tesbit edilmiş olanlardan, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, konut yapmayı isteyip borçlanmayı yüklenenlere hak sahibi kabul edilenlere halk konutu standartlarıyla bağlı olmaksızın mahalli özellikler göz önünde bulundurularak inşa edilecek binaların yerleri, yapı şartları, inşa tarzları, tipleri, sayıları ve çeşitli kısımlarının boyutları ile diğer özellikleri tesbit edilerek hazırlanacak plan ve projelere ve inşaatın seyrine göre taksitler halinde nakden ödenmesi veya gerektiğinde teknik malzeme ve nakdi yardım yapılması ve yapılacak bu yardımların aynı kanunun 40 ıncı maddesindeki esaslar dairesinde tahsili; Maliye Bakanlığının uygun mütalaasına dayanan İmar ve İskan Bakanlığının 11/5/1968 tarih ve 1-3/28-69/8211 sayılı yazısıyla yapılan teklifi üzerine, 7269 sayılı Kanunun birinci ve 36 ncı maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 1/7/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. [İmzalar Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve diğer bakanlar kurulu üyeleri]”. (BCA, 030 18 01 02 220 40 20).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık