DOLAR: 15.9 TL
EURO: 16.7 TL

1965’TE ESPİYE’NİN İHTİYAÇLARINA DAİR MEKTUPLAR (3)

1 yıl önce
1.634 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

1965’te Espiye ilçesinin ihtiyaçları hususunda dönemin AP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel’e Espiye A.P. İdare Kurulu adına yazılan mektupta özetle; Karadeniz’de yapılacak olan kâğıt fabrikasının Gelevera üzerinde yapılması rapor edildiği halde Aksu mevkiine yapılacağından yakınılmış, Lağnos madenlerinin MTA Enstitüsü tarafından sondajının bitirildiği ve Etibank’a devredilerek çalıştırılacağı yazılmış, zengin maden yataklarına sahip Espiye ilçesinin iş kazanması ve ülkenin de bu durumdan kazanç sağlaması açısından azot sanayi fabrikalarından birinin burada açılması hususunda Demirel’den bizzat ilgi ve yardım talebinde bulunulmuştur. Mektup şöyledir:
“Selefin Ağlattığını Halef Güldürecek
Sayın Genel Başkanımız
Karadenizde yapılacak kâğıt fabrikasının yapılan etütleri sonucu Espiye İlçesi Gelevera Mevkiine yapılması yetkili elemanlarca bir rapor halinde devlete intikal ettirildiği halde siyasi mülaaza ile […] Hükümeti giderayak fabrikanın Giresuna Aksu mevkiine yapılacağını düştükleri gün Sanayı Bakanları tarafından Devlet Radyosundan umuma duyruldu. Bu şekilde de selef ağlattı.
Lağnos namı ile ilçeye 10 klm. mesafede zengin, bakır ve pirit madenleri mevcut olup başlı başına yer altı servettir. M.T.A. Enstitüsünce sontajları biten bu varlık Etibanka devredilmiş şu günlerde çalıştırılacağına muttali olduk.
Planlı kalkınma devrimizde büyük rol oynayan Sun’i gübrenin de arz ettiğimiz madenler cevherlerinden imal edildiği bilirlerin beyanıdır. Gerek Türkiye gerekse bu küçük belde iş ve kazancı yönünden madenin çalıştırılması ile planda bulunan Azot sanayi fabrikalarından bir tanesinin de Espiyede kurulması yönünden şahsi alakalarınızı bekler Halefin güldüreceğine olan inanımızla mektubumuzu Yüksek takdir, tensip ve tasviplerinize saygılarımızla arz ederiz…” (BCA, 030 01 00 00 119 752 11 3).
Espiye ilçesinin ihtiyaçları konusunda, Espiye A.P. İdare Kurulu adına 14 Haziran 1965’te hükümete yazılmış bir başka mektupta da kısaca; fındık üreticilerinin sorunları, ilçede sağlık merkezinin açılması talebi, mevcut devlet dairelerinin kira ile oturduğu ve bir hükümet konağının yaptırılması, ilçede kadastro ekibine ihtiyaç duyulması, orman ürünlerinin halk eliyle kesilerek orman işletmeye verilmesindeki suiistimallere son verilmesi, ilçedeki bakır madeninin bir an önce Etibank’ça çalıştırılmaya başlatılması, köy yollarının bir plan dâhilinde bitirilmesi, bazı “…partizan idare amir ve memurların zararsız hale getirilmesi…” gibi hususlarda talepte bulunulmuştur. Mektubun tam metni şöyledir:
“Giresun İlinin Espiye İlçesinin İhtiyaçları
1.Bölge halkının tek mahsulü fındıktır ve bu da Ağustos sonuna doğru hazırlanmakta piyasaya sürülmektedir. Nisan-Mayıs aylarından itibaren zirai kredinin kifayetsizliğinden halkın %80’i kapital sahiplerinden %40 ila 60 arasında 2 ve 4 ay arasında değişmek üzere faizle para almaktadır. Yani kazancını ve bazı kere de ödiyemediği takdirde arazisini kaybetmektedir. Bu bakımdan paranon kesat bulunduğu Mart ayından itibaren köylü ve dolayısı ile ziraatla meşgul bulunan vatandaşlar zirai kredilerinin artırılması yerinde olacaktır.
2.Espiye ilçesine bir sağlık merkezinin açılması şerefini Adalet partisine çok görmiyeceğinizi ümit etmekteyiz.
3.Espiyede mevcut devlet daireleri hep kira ile oturmaktadır. Güzel Espiyemize hükümet konağı yaptırılması hususuna ilgililere emir ve tavassutunuzu istirham ederiz. Bu iş için hazineye ait yer mevcuttur.
4.İlçemiz hudutları içinde icrai faaliyet gösterecek bir kadostra ekibine çok şiddetli ihtiyacımız olduğuna dikkatınızı çeker ve yakın alakanızı bekleriz.
5.Orman ürünlerinin devlet yani orman işletme kanalı ile değil de halk eli ile kesilip orman işletmeye verilmesinin birçok sui istimallere nihayet vermesi bakımından amansız mudafaacısı bulunduğumuzu yüksek görüşünüze arz ederiz.
6.İlçemizin hemen arkasında 50 sene rezerveli bakır madenini Etibankça bir an evvel işletmeye açılması bölgenin iktisadi kalkınması bakımından zaruridir. Delaletinizi dileriz.
7.Köy yollarının bir plan ve program dahilinde en kısa zamanda neticelendirilmesine önem verilmesine ilgililerin dikkatinin çekilmesini yerinde olacaktır.
8.Tohumları […] tarafından ekilen partizan idare amir ve memurların zararsız hale getirilmesi ve ancak kanunların emrinde olmaları şartlarının tahakkukuna çalışılmalı ve islahi nefs etmeyenlerin göz yaşına bakılmamalıdır. Hukuk devletinin temeli buradan geçer kanaatındayız.
En derin saygılarımızla. Allahu taala sıhhat ve işinizde hayırlı başarılar dileriz. Selametle gidiniz…” (BCA, 030 01 00 00 119 752 11 4).
Mektubun altına el yazısıyla, “Merkez ilkokulumuz bir harabe halindedir. Bir an evvel tamiri” ve “Yağlıdere Nahiyemizin istinat duvarının dikkate alınması” şeklinde notlar düşülmüştür. (Mektupları yazan kişi ya da kişilerin adları gizlenmiştir). -Devam edecek-

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık