DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

1953’TE EYNESİL’DE BELEDİYE TEŞKİLİ (2)

2 yıl önce
2.280 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

-Geçen haftanın devamı-
1953 yılında Eynesil’de bir belediye teşkilatının kurulması kapsamında Görele İshaklı, Görele Köseli, Boztepe, Dere İshaklı ve Nefsi Köseli köylerinin birleştirilmesi girişiminin gerekçeleri ve sürecin işleyişine dair Devlet Arşivleri’nden edindiğimiz belgede, Devlet Şurası’nın 27 Ocak 1953 tarihli kararı şöyle yazılmıştır:
“Devlet Şurası İkinci 254/172
Görele ilçesinin Eynesil bucağına bağlı Görele İshaklı, Görele Köseli, Boztepe, Dere İshaklı ve Nefsi Köseli köylerinin birleşerek Eynesil bucağı merkezinde belediye teşkili hakkındaki evrakı İçişleri Vekaletinin 19/1/953 tarih ve 631-303 95/931 Sayılı yazısı ile gönderilerek yüksek başkanlıktan dairemize havale edilmiş olmakla okundu.
Gereği düşünüldü: Seçim hakkını haiz Boztepe köyünde 218, Görele İshaklı köyünde 238, Dere İshaklı köyünde 189, Görele Köseli köyünde 217, Nefsi Köseli köyünde 451 kişinin imzalı, mühür ve parmak işaretli ve 1580 sayılı belediye kanununun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak verdikleri mazbatalarla adı geçen köyleri birleştirilerek Eynesil bucağı merkezinde belediye teşkili istenilmiş ve yine aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince seçilen 3 kişilik tahkik heyeti tarafından yapılan oy toplamı sonunda düzenlenen tutanaklara göre Görele Köseli köyünden 253 seçmenden 171 kişinin, Dere İshaklı köyünde 283 seçmenden 176’sının, Görele İshaklı köyünde 410 seçmenden 272’sinin, Boztepe köyünde 386 seçmenden 386 seçmenden 250’sinin ve Nefsi Köseli köyünde 478 seçmenden 295’inin oya iştirak ettiği ve 1160’nın belediye seçimindeki usul ve şartlara uygun olarak belediye teşkili lehinde oy verdikleri ve dosyada mevcut Bayındırlık Baş Fen memurunun krokisine nazaran Görele İshaklı köyünün Eynesil bucağı merkezine 1 km., Görele Köseli köyünün 2, Boztepe köyünün 3, Dere İshaklı köyünün 1 ve Nefsi Köseli köyünün 1.5 km. mesafede bulunduğu, aralarında kış, yaz geçit vermeyecek arazi bulunmadığı, bir yıllık muhammen gelirinin 26540 lira olduğu, 4417 nüfusu bulunduğu anlaşılmış ve Giresun il idare kurulunun 13/11/1952 tarih ve 1994 sayılı kararında da bu köylerin bir araya gelerek belediye teşkil etmeleri uygun görüldüğü belirtilmiş olduğu anlaşılmasına binaen bu köylerin birleşerek belediye teşkil etmeleri, bunların imar ve inkışafı ve iktisaden kalkınmasına faydalı olacağı neticesine varılmış olmakla bu husustaki talebin kabulüne 27/1/1953 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” [İmzalar: Reis C. Özal, Aza T. Gerçeker, Aza A.Hocaoğlu, Aza A. Unan, Aza H.Balcı] (BCA, 030 11 1 0 236 6 3 6).
Belediye teşkilinin gerçekleştiği 1953 yılında Eynesil’de geçim meşgalesi olarak fındık üretimi ön plandaydı. Bu yılda Eynesil’de 890.500 kilogram fındık üretilmiştir ve fındık alım işlemleri, hükümet meydanı civarında yapılmaktadır. 1959’da Eynesil’de Fındık Satış Kooperatifi açılmıştı (Ayhan Yüksel-Okan Yeşilot, Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi, Giresun Ticaret Borsası yay., Giresun, 2016, s. 72, 174, 182). 1960 öncesinde Giresun sınırları içindeki 33 ambardan biri de Eynesil’de bulunuyordu ve halkın ekmeklik buğday ihtiyacı bu ambarlardan karşılanıyordu (TBMM Tutanakları, Birleşim: 34, Oturum: 1, Tarih: 17.01.1962, s. 34).
1965 yılına gelindiğinde, Eynesil’in toplam nüfusu 12.294’tü ve bu nüfusun 5.508’i erkek, 6.786’sı kadınlardan oluşmaktaydı. Erkeklerin 3.441’i, kadınların ise 929’u okuryazardı. Okuryazar olmayanların sayısı ise 2.066’sı erkek, 5.846’sı kadın olmak üzere toplam 7.912’di (DİE 1965 Verileri; Kaya, a.g.e., s. 146).
Belediyenin teşkili ve ilçe oluşuyla, 1950-1960’lı yıllarda Eynesil’de önemli kalkınma hamleleri gerçekleşmiştir. 1962-1971 yılları arasında içme suyu, Topallı, Kemerli, Dizgine köprülerinin onarımı, ilçede üç köye sağlık evi, merkezde 12 derslikli bir ortaokul, bir çekek yeri, merkezde sağlık ocağı ve lojmanı, kaymakam evi, Görele-Ören hattındaki elektrik şebekesi, gibi projelere dair resmi girişimler gerçekleştirilmiştir (TBMM Tutanakları, Birleşim: 6, Oturum: 1, Tarih: 16.11.1962, s. 204, TBMM Tutanakları, Birleşim: 14, Oturum: 1, Tarih: 06.12.1968, s. 438, TBMM Tutanakları, Birleşim: 94, Oturum: 1, Tarih: 28.04.1964, s. 58; M. Kaya, Eynesil Tarihi ve Kültürü, İst. 2017, s. 146-157).

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık